Brudd i KS-forhandlingene 2020

123_te_akademikerne-6987.jpg
Christine Rian Johannessen/Akademikerne

Brudd i KS-forhandlingene 2020

- KS viste liten vilje til å møte våre krav. Med dette oppgjøret utvikler KS kommunene i feil retning, sier Jan Olav Birkenhagen, leder for Akademikerne kommune.

Akademikerne brøt forhandlingene i kommunesektoren natt til onsdag. Farmaceutene forhandler som del av Akademikerne-kommune.

- Årets oppgjør er spesielt, og vi gikk inn i forhandlingene med moderate økonomiske forventninger. Akademikernes fokus har vært på lektorene, og et oppgjør som bidrar til å beholde kompetanse i kommunene. Vi har vært løsningsorienterte, men vi kan ikke anbefale KS sitt tilbud, sier Jan Olav Birkenhagen.

Akademikerne fikk ikke gjennomslag for sitt krav om kollektive, lokale forhandlinger for lektorer. Det økonomiske tilbudet til lektorene var i tillegg svært svakt.

- Videregående skole har rekrutteringsutfordringer, med store forskjeller mellom de ulike fylkene. Med kollektive, lokale forhandlinger kan skolene i langt større grad kunne bruke lønn for å rekruttere og beholde lektorer, og sikre høy kvalitet i skolen, sier Birkenhagen.

Oppgjøret går nå til mekling, med meklingsfrist midnatt 14. oktober 2020.