Bistandsforhandlinger SAV, SANO, SA og SI

Pause.jpg
Image by 9883074 from Pixabay

Bistandsforhandlinger SAV, SANO, SA og SI

Partene har ikke kommet til enighet lokalt i Sjukehusapoteka Vest HF, Sykehusapotek Nord HF, Sykehusapotekene HF og Sykehusinnkjøp HF.

Oppdatert 4/5/21

Det blir derfor bistandsforhandlinger i disse helseforetakene. Bistand er berammet til 5. mai for Sykehusapotekene HF, og Sykehusinnkjøp HF 12. eller 14. mai.

For Sjukehusapoteka Vest HF er det berammet 19. mai.

Sykehusapotek Nord HF vil få bistandsforhandlinger berammet senere i mai.

Oppdatering; Bistandsforhandlinger i Sykehusapotek Nord HF er berammet til fredag 7. mai

Om bistandsforhandlinger

At det er bistandsforhandlinger, betyr at det fortsatt er de lokale parter som forhandler, men med bistand fra sentrale parter.

Dersom bistandsforhandlingene ikke fører frem, skal forhandlingene løftes til de sentrale parter (Spekter og SAN).

Kommer heller ikke disse til enighet, blir det mekling.

Farmaceutene vil innen kort tid invitere medlemmer i alle virksomheter i Spekters forhandlingsområde 11 til kurs/opplæring i konfliktberedskap og mulig streik.

Lær mer om forhandlinger i Spekter