Bistandsforhandlinger NMD Vitusapotek 2021

vitus.jpg

Bistandsforhandlinger NMD Vitusapotek 2021

HTV-gruppen og HR kom ikke til enighet i lønnsforhandlingene 27. april 2021. Det er derfor berammet bistandsforhandlinger tirsdag 4. mai.

At det er bistandsforhandlinger, betyr at det lokale parter fortsetter forhandlingene, men med hjelp fra sentrale parter (Spekter og SAN).

Dersom heller ikke bistandsforhandlingene fører frem, flyttes forhandlingene sentralt. Det er da kun Spekter og SAN som forhandler.

Fører heller ikke fase 3-forhandlingene til enighet mellom partene, er neste stopp Riksmekleren.

Farmaceutene har derfor allerede nå innkalt våre medlemmer i NMD/Vitusapotek til kurs/opplæring i konfliktberedskap og streik. Dette er planlagt 5. mai kl 17 - 19. Det blir gjort opptak, og opptaket blir lagt ut på arrangementssiden i etterkant (du må logge inn for å se opptaket).

Lær mer om forhandlinger i Spekterområdet