Bistandsforhandlinger hos NMD (Vitusapotek)

lønnsoppgjøret-spekter-nmd-vitus-apotek.png

Bistandsforhandlinger hos NMD (Vitusapotek)

Hovedtillitsvalgtsgruppen i NMD/Vitusapotek møtte NMD til lokale forhandlinger 18. og 19. april. Partene kom ikke til enighet, og det blir derfor en ny forhandlingsrunde med bistand fra sentrale parter.

Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør, noe som betyr at både tekst og økonomi er tema for forhandlingene. Forhandlingssystemet i Spekter, der NMD er medlem, er lagt opp slik at de sentrale parter (Spekter og SAN) først forhandler om overenskomstens del A. I del A ligger bl.a. noen sosiale bestemmelser, og bestemmelser for hvordan de lokale forhandlingene skal gjennomføres. 

Deretter starter de lokale partene forhandlingene om tekst i overenskomstens del B, samt om lønnsutviklingen. Dersom de lokale partene ikke kommer til enighet i første runde, ber de om bistand. Det blir da en ny forhandlingsrunde der arbeidsgiver og arbeidstaker får bistand fra Spekter og SAN/Farmaceutene. 

Skulle også bistandsrunden ende uten enighet, løftes hele forhandlingene til såkalt Fase 3 der Spekter og SAN forhandler om avslutning på oppgjøret.

- Vår HTV-gruppe har gjort en stor innsats over to dager, sier forhandlingssjef i Farmaceutene, Jon Ole Whist i en kommentar. - Forhandlingene har bl.a. dreid seg om spørsmål av prinsipiell karakter knyttet til hvordan våre medlemmer kan ivaretas. Vi har troen på at de lokale parter, med bistand fra sentralt hold, kan finne frem til gode løsninger som strår seg over tid.

Bistandsforhandlingene finner sted 3. mai hos NMD.