Bidragsytere - Verdens Farmasøytdag 2020

Bidragsytere - Verdens Farmasøytdag 2020

Bakgrunn

De svenske helseforetakene innførte i 2010 -som de første i verden- etiske retningslinjer for innkjøp av legemidler og sykehusutstyr. I retningslinjene ble det blant annet stilt krav til produksjonen og full åpenhet om produksjonskjeden fra selskapene som ønsker å selge sine produkter. I 2019 gjennomførte det norske Sykehusinnkjøp den første anskaffelse med miljøkrav i en legemiddelanskaffelse av antibiotika. 

Bakgrunn for innføring av retningslinjene var blant annet avsløringer om at vann fra legemiddelprodusenter i India inneholdt enorme mengder med antibiotika, som igjen førte til utvikling av multiresistente bakterier i miljøet rundt fabrikkene. Produksjon ved store fabrikker i India som leverer (råvarer til) legemidler til vår del av verden - så ut til å gå på bekostning av miljøet og lokalbefolkningens helse.
 

OM FOREDRAGSHOLDERNE:

Joakim Larsson. Bilde: Gøteborgs Universitet

Foto: Gøteborgs Universitet

Joakim Larsson

Larsson er professor i miljøfarmakologi ved Sahlgrenska Akademiet ved Gøteborgs Universitet.
Han er også leder av CARe (Centrum för antibiotikaresistensforskning )– ved Gøteborgs universitet.  (www.care.gu.se). 
Han var på listen over verdens mest siterte forskere i både 2018 og 2019. 

Det var analyser av utslipp fra legemiddelproduksjon i India- utført  av Joakim Larsson og hans kolleger ved Universitet i Gøteborg - som i 2007 satte fokus på de uheldige konsekvensene av produksjonen for miljø og lokalbefolkning . Larsson medvirket blant annet i NRKS Brennpunktdokumentaren fra 2016, som hadde samme tematikk. 

Larsson har siden 2018 vært en del av "expert review committee" for rapporten "Antimicrobial Resistance Benchmark" utarbeidet av "Access to medicine foundation".

 

Laila Pagh-Skov. Foto Sykehusinnkjøp
Bilde Sykehusinnkjøp

Laila Pagh-Skov

Laila er utdannet cand.pharm ved UiO. Etter et år som vaktfarmasøyt ved Jernbanetorgets Apotek begynte hun å jobbe i NMD, der hun frem til 2017 hadde ulike roller som blant annet kvalitetsrådgiver, leder for spesialbestilling og kundeservice. Hun jobber i dag som kvalitetsleder i Sykehusinnkjøp HF divisjon for legemidler, med miljø og samfunnsansvar som spesialområde.

 

bengt-mattson-3.jpg
Foto: LIF.se

Bengt Mattson

Bengt har en master i kjemiingeniørfag og en doktograd i polymerkjemi fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Fra 1994 har han vært tilknyttet Pfizer i ulike stillinger, sist som leder av avdelingen for samfunnsansvar og miljø. I april 2020 startet han i ny jobb som rådgiver i LIF, som han representerer i dag. Mattson har hatt en rekke verv nasjonalt og internasjonalt, blant annet for EFPIAs (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations