Bekymret for etableringskappløp i apotekmarkedet

inkedfaksimile_dn_21.2.2019_li.jpg
Faksimile Dagens næringsliv 21.2.2019

Bekymret for etableringskappløp i apotekmarkedet

Til Dagens Næringsliv (21.02.2019) uttrykker Rønnaug Larsen, leder i Farmaceutene, bekymring for utviklingen med opprettelse av apotekenheter med få ansatte.

Flere små enheter gir begrensede muligheter for faglig konferering og oppdatering med farmasøytkolleger, samt for å ta nødvendige pauser. Farmasøytene har sendt en bekymringsmelding til Apotekforeningen, og kontaktet Legemiddelverket for dialog rundt faglig forsvarlig bemanning. 

Tidligere denne uken var det en sak i DN der etablering av 272 nye apotek i løpet av en tiårsperiode omtales. Bransjeorganisasjonen Apotekforeningen avviste i artikkelen at mange nye og mindre apotek gir grunnlag for bekymring.

– Det viktige for kundene er at det er farmasøyt til stede og kan svare på spørsmål, uttalte Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen.

Denne oppfatningen er Norges Farmaceutiske forening uenige i.

– Som profesjonsforening for farmasøytene er vi bekymret. Vi ser at mindre enheter og færre ansatte på jobb går utover det faglige miljøet. Vi har også sett eksempler på at farmasøyter jobber veldig lange vakter uten mulighet for å ha pauser, sier Rønnaug Larsen som er leder for Norges Farmaceutiske forening.

Lenke til artikkelen i Dagens Næringsliv 
(NB Betalingsmur)

 

 

 

Rønnaug Larsen er bekymret

Rønnaug Larsen er bekymret, by guri