Behov for bistand i NMD

vitus.jpg

Behov for bistand i NMD

Farmaceutenes HTV-gruppe i NMD/Vitusapotek møtte ledelsen til forhandlinger 8. og 9. september. Det er nå pause i forhandlingene, i påvente av forhandlingsbistand fra Spekter og SAN.

Årets forhandlinger dreier seg både om tekst og om økonomi. Ved utløpet av andre forhandlingsdag var det ikke oppnådd enighet, og de lokale parter har derfor bedt om bistand fra de sentrale parter (Spekter og SAN). Bistandsforhandlinger er ikke berammet, men vil forhåpentligvis bli avhold i løpet av de kommende to uker.