Bedre legemiddelbehandling med farmasøyter og apotek

img_6208.jpg

Bedre legemiddelbehandling med farmasøyter og apotek

Som et innspill i arbeidet med ny Legemiddelmelding, har Apotekforeningen og Norges Farmaceutiske Forening sendt et felles brev til helse- og omsorgsdepartementet. 
- Bruk farmasøytkompetansen bedre i apotek, er budskapet fra leder i NFF Tove Ytterbø og administrerende direktør i Apotekforeningen Per T. Lund. 

Å bygge strukturer og arenaer for tverrfaglig samarbeid rundt pasientens legemiddelbruk er nødvendig,  sier de videre i brevet. Farmasøyter og apotek må inn på disse arenaene. Legemiddelsamtaler bør bli et nasjonalt tilbud i apotek og da behøves klare føringer for hvordan IT og velferdsteknologi kan brukes for å gi riktigere legemiddelbruk og øke samhandlingen mellom aktørene i helsevesenet.

Les brevet i sin helhet her