Bedre finansiering av tillitsvalgtskurs

ou-fondsavtalen_signering_whist_teisberg_aune_smalt.png
Anne Hegland (Virke)

Bedre finansiering av tillitsvalgtskurs

Farmaceutene, Parat/Farmasiforbundet og Virke signerte 1. november 2017 en revidert avtale om OU-fondet for apotek. - Vi har nå fått en moderne avtale med en riktigere fordeling av fondsmidlene, sier forhandlingssjef Jon Ole Whist. - Dette gir også et godt utgangspunkt for ytterligere forbedringer ved senere tariffoppgjør.

Avtalen om Virke OU-Fond Apotek ble inngått i 1989, men har spor ennå lengre tilbake. Slik fondet er bygget opp blir apotekansatte som omfattes av ordningen trukket en liten sum per måned, og arbeidsgiverne skyter til det dobbelte, finansieringen er dermed et spleiselag mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. Fondsmidlene fordeles hvert år mellom hhv Farmaceutene, Parat/Farmasiforbundet og Virke, og går i all hovedsak til kursing av ledere og tillitsvalgte. Satsene i fondet har vært uregulert siden åtti-tallet, avtalen var overmoden for språklig oppdatering og den tidligere avtalen hadde en fordelingsnøkkel som ikke reflekterte de ulike ansattegruppene i dagens apotek. - Vi fremmet krav om revisjon av denne avtalen i forbindelse med hovedtariffoppgjøret i 2016, forteller forhandlingssjef Jon Ole Whist. - Forhandlingene om en revidert avtale har pågått siden høsten 2016, og vi er glade for at den nå er på plass. Denne avtalen gir foreningen et godt fundament for å fortsette kursing av tillitsvalgte i apotek.

Tillitsvalgte

- Farmaceutene mangler fortsatt plasstillitsvalgte på enkelte apotek, dette er svært beklagelig, sier Whist. - Tillitsvalgte på arbeidsplassene er viktige lytteposter for foreningen, og vi kommer også i 2018 til å arrangere tillitsvalgtskurs for potensielle tillitsvalgte, nye tillitsvalgte og for de som har litt erfaring.

Du finner oversikt over tillitsvalgtskursene her: