Årsmøte 30.mars 2019

radissonblutromso.jpg
Radisson

Årsmøte 30.mars 2019

Troms og Finnmark krets avholder årsmøte lørdag 30 mars 2019, 11:00-15:00 på Radisson Blu Hotel i Tromsø.

Referat fra årsmøtet 30.mars 2019

Program

11:00-11:15 - Velkommen
11:15-11:45 - Utvikling og nyheter hos Biotech Pharmacon ved Ingrid Skjæveland
11:45-12:15 - Bruk av smertestillende ved Kristian Svendsen
12:15-12:30 - Kaffepause
12:30-13:00 - Legemiddelmangel ved Anne Markestad.
13:00-13:45 - Årsmøtesaker
13:45-14:00 - Kaffepause
14:00-14:45 - Årsmøtesaker
15:00: Middag på Kala

 

Kretsens medlemmer vil få tilsendt epost med invitasjon og påmeldingslenke.
 

Årsmøtepapirer 
Årsberetning 2018
Regnskap 2018 og budsjett 2019
Valg- innstilling fra valgkomiteen

 

Alle med hotell og reisekostnader vil få dekket minimum 1500 kr. Den totale refusjonen avhenger av antall deltakere med slike utgifter.

De som trenger overnatting må bestille dette selv. Norges Farmaceutiske Forening har avtale med Choice- og Thonhotellene. 
Mer informasjon om dette på http://www.farmaceutene.no/hotellavtaler

Ved spørsmål kontakt Anna Arnesen, annajensen943@hotmail.com