Korte filmer for tillitsvalgte (og andre interesserte)

Farmaceutene har, sammen med våre søsterforeninger i SAN og Akademikerne helse, produsert en rekke undervisningsfilmer til bruk i tillitsvalgtopplæringen. Filmene er korte, og spesifikke på temaer, og kan sees enkeltvis - eller som en serie. Hensikten er at du som tillitsvalgt, eller potensiell tillitsvalgt, på en enkel måte kan tilegne deg ny kunnskap - eller oppdatere gammel kunnskap. Filmene er gruppert under disse overskriftene:

Kurs og arrangementer

Her er en oversikt over kurs og arrangementer til våre medlemmer, blant annet tillitsvalgtkurs, kretsmøter, studentarrangementer og eksterne kurs. Dette er gode møteplasser for meningsutveksling og faglige diskusjoner, samtidig som du blir kjent med nye personer i det norske farmasimiljøet.

 

Kommende arrangementer

21 apr 2021 - 08:30
Webinar. Mer info kommer.
 
27 apr 2021 - 09:00
 

Avholdte