Webinar: legemiddelberedskap og egenproduksjon

legemiddelberedskap_webinar2.jpg

Beskrivelse

Webinaret finner du her 

(Vi beklager dårlig lyd på deler av streamingen).

Tilgang til presentasjonene får du ved å klikke på tittel på aktuelt bidrag i programmet nedenfor.

-------------------------

Program

10-10.05 Velkomst
Rønnaug Larsen, leder, Farmaceutene

10.05-10.25 Nasjonal legemiddelberedskap – Delrapport Legemiddelproduksjon
Kirsten Hjelle, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

10.25-10.40* Legemiddelverkets Prosjekt Produksjon
Arne-Petter Sanne, prosjektleder, Legemiddelverket

10.40-10.55 Hvilke rammevilkår er viktige for å få til produksjon i Norge? Statmed eller privat-offentlig samarbeid
Leif Rune Skymoen, CEO, Curida og medlem av LMIs Produksjonsgruppe

10.55-11.10 Hvordan lykkes som legemiddelprodusent (API) i høykostnadslandet Norge 
Kjell-Erik Nordby, CEO, Vistin Pharma 

11.10-11.20 Spørsmål fra webinardeltakere
Monika Larsen, seniorrådgiver, Legemiddelindustrien

11.20-11.30 Oppsummering og refleksjoner
Monika Larsen, seniorrådgiver, Legemiddelindustrien

------------------------------------------

* I etterkant av arrangementet har vi fra Legemiddelverkets Arne-Petter Sanne fått følgende tilbakemelding på spørsmålet som ble stilt om
Norges deltakelse i EU knyttet til beredskap og produksjon:

"Norge deltar i alle prosessene og fora i EU hvor produksjon av legemidler diskuteres. EU har nok ikke kommet så mye lenger enn vi har nasjonalt, men vi deltar aktivt på politisk- og embetsverknivå.  
I løpet av 4. kvartal 2020 vil EU-kommisjonen legge frem sin Pharmaceutical Strategy. I denne vil produksjon i Europa være et av hovedtemaene sett opp mot tilgang, mangel og innovasjon. Norge er involvert i arbeidet med denne strategien. EU-kommisjonen har publisert sitt veikart for strategien hvor det er mulig å gi innspill for alle stakeholders: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-affordable-medicines 
En aktuell mekanisme for produksjon er EUs nye Helseprogram som Norge skal være del av. (Ikke tatt inn i EØS-avtalen helt enda) https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/funding/docs/eu4health_factsheet_en.pdf
Helseprogrammet kan brukes til mer «praktiske» tiltak og prosjekter. Her kan Norge delta på lik linje med EUs medlemsland.
 
Så svar på spørsmålet om prosessene som nå pågår i EU relatert til produksjon av legemidler er at Norge deltar på lik linje med EU-landene og har samme mulighet til å påvirke. Denne muligheten benyttes"

Tidspunkt

Startdato: 8 jun 2020 - 10:00
Sluttdato: 8 jun 2020 - 11:30

Sted

Påmeldingsinfo

Forhåndsregistreringen ble stengt torsdag 4.juni. Har du spørsmål til arrangementet kan du sende en lenke til: kurs@farmaceutene.no
Forhåndsregistrerte får tilsendt lenke til webinaret og informasjon om hvordan sende inn spørsmål på mail 5.juni.