Webinar: Forberedelse av lønnsoppgjøret i staten 2020

Beskrivelse

Lønnsoppgjøret 2020 ble som følge av koronautbruddet utsatt til høsten. Farmaceutene inviterer tillitsvalgte i statlig sektor til webinar for å gjennomgå status pr juni 2020, og for å informere om hvilke aktiviteter som må gjennomføres før oppgjøret.

 

Tidspunkt

Startdato: 23 jun 2020 - 12:30
Sluttdato: 23 jun 2020 - 15:00

Sted

Zoom.us

Fagområde

Arbeidsrett og lønn

Målgruppe

TIllitsvalgte i statlig sektor

Læringsmål

På webinaret skal deltakeren få forståelse for status i forhandlingsløpet, gis mulighet til å diskutere mulige tekstlige endringsbehov, bevisstgjøres hvilke lokale forberedelser som må gjennomføres, friske opp kunnskap om medlemsrekruttering og avklare behov for ytterligere webinar i løpet av høsten.

Påmeldingsinfo

Det er sendt invitasjon pr Outlook med unik og personlig påloggingsinformasjon til aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde deltatt på arrangementet, send henvendelse til kurs@farmaceutene.no

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-

Her kan du lese mer om Farmaceutenes reisepolicy, reiseregninger og lønnsrefusjon

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Staten: Hovedavtalen § 34 (fri med lønn)

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.