Webinar: Fleksitid/overtid i staten

time-2980690.jpg

Beskrivelse

Farmaceutene inviterer tillitsvalgte og medlemmer i staten til webinar om fleksitid og overtid. Hva skjuler seg bak disse begrepene, hva er forskjellen, når har du rett til å få betalt?

Sett av en time, og bli litt klokere!

 

Tidspunkt

Startdato: 9 des 2020 - 13:00
Sluttdato: 9 des 2020 - 14:00

Sted

Zoom

Fagområde

Arbeidstid

Målgruppe

Tillitsvalgte i staten

Ansatte i staten

Læringsmål

Deltakerne skal oppnå en større forståelse for forskjellen mellom fleksitid og overtid. Deltakerne skal også være bevisst grensene for arbeidsgivers styringrett innenfor de to ulike regimene, og få kunnskap om når arbeid må regnes som pålagt, og utløse betalingsforpliktelser fra arbeidsgiver.

Foredragsholdere

  • Jurist Mathias Calmeyer Østvold
  • Forhandlinsgssjef/jurist Jon Ole Bjørklund Whist

Påmeldingsinfo

Det er sendt invitasjon pr Questback med unik og personlig påmeldingslenke til aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde deltatt på arrangementet, send henvendelse til kurs@farmaceutene.no

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-

Farmaceutene betaler også reise og opphold. Dersom avtalen i ditt tariffområde ikke gir rett til fri med lønn, dekker vi også lønnstapet. Her kan du lese mer om Farmaceutenes reisepolicy, reiseregninger og lønnsrefusjon

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Staten: Hovedavtalen § 34 (fri med lønn)

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.