Webinar: Arbeidsgiveres aktivitets- og redegjørelsesplikt til likestilling

seagulls-2662550_1920.jpg

Beskrivelse

Har du fått med deg at mange arbeidsgivere har fått en styrket plikt til å jobbe med likestilling og mangfold? Visste du at mange arbeidsgiver skal kartlegge lønnsforskjeller mellom kjønn og publisere tall på forskjellene i årsrapporten for 2021? Dette arbeidet skal gjøres i samarbeid med de tillitsvalgte.

Hovedtemaet for dette webinaret er arbeidsgiveres aktivitetsplikt. På webinaret får du hjelp til å oppfylle pliktene til likestillingsarbeid som gjelder for din virksomhet. Du vil få konkrete redskap til arbeidet med å kartlegge lønnsforskjeller, ufrivillig deltid og risiko for diskriminering, og råd og tips for arbeidet med handlingsplaner og tiltak.

Du vil også få informasjon om sentrale likestillingsutfordringer på de ulike grunnlagene dere skal jobbe med (kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene).

Etter webinaret vil det bli mulig å stille spørsmål til Bufdirs eksperter på temaet.

Dette webinaret er det første i en rekke av to webinarer. Neste webinar finner sted i begynnelsen av 2022, og handler om redegjørelsesplikten.

Arrangementet vil tegnspråktolkes.

Les mer om arbeidsgiveres aktivitets- og redegjørelsesplikter på www.bufdir.no/arp

Tidspunkt

Startdato: 10 des 2021 - 10:00
Sluttdato: 10 des 2021 - 11:15

Sted

Fagområde

Diskrimineringsrett

Målgruppe

Målgruppen for webinaret er deg som jobber innen HR/personal eller er tillitsvalgt.