UiT: Persontilpasset medisinering i psykiatrien

73232032_2731110936951493_1815737041162338304_n.jpg

Beskrivelse

Persontilpasset medisin er et hot tema.

Hva gjør en farmasøyt som jobber med persontilpasset medisin i psykiatrien? Gjennom presentasjon av pasientkasus og forskningsprosjekter skal Tore Haslemo fortelle om ulike måter farmasøyter jobber for at den enkelte pasient skal få best mulig legemiddelbehandling.Tore er utdannet farmasøyt fra UiO i 2004 og har forsket på genetikk, interaksjoner og individuell variasjon ved bruk av antidepressiva og antipsykotika. Han jobber nå som farmasøyt og forsker ved Senter for psykofarmakologi ved Diakonhjemmet Sykehus og som førsteamanuensis ved OsloMet.Senter for psykofarmakologi er et kompetansesenter i klinisk psykofarmakologi. De arbeider for å fremme kunnskap om legemidler og bivirkninger, og har som mål å bidra til mer rasjonell legemiddelbruk i psykiatrien. Dette gjør de gjennom legemiddelanalyser, farmakogenetiske analyser og rusmiddelanalyser. De vektlegger tolkning av prøvesvarene for å øke nytteverdien i klinisk praksis.Påmeldingslenke er sendt ut til våre medlemmer :)

Tidspunkt

Startdato: 14 nov 2019 - 16:00
Sluttdato: 14 nov 2019 - 18:00

Sted

Farmasibygget, UiT