Tillitsvalgtsamling: HTV-FTV-samling høsten 2019

expo-conference-room-o4-quality-hotel-expo.jpg

Tidspunkt

Startdato: 24 okt 2019 - 09:00
Sluttdato: 25 okt 2019 - 16:15

Fagområde

Jus, forhandlinger, organisasjon

Målgruppe

 

file type icon Foreløpig program finner dere her: 191024-htv-ftv-samling_h2019_per_190910.pdf
 

191024-htv-ftv-samling_h2019_per_190910.pdf, by Lilly

Kurset retter seg mot Farmaceutenes foretakstillitsvalgte i helseforetak og sykehus, hovedtillitsvalgtsgruppene i apotekkjedene, sentrale hovedtillitsvalgte for frittstående apotek og hovedtillitsvalgte i stat og kommune. Også tillitsvalgte som er aktuelle for verv som FTV/HTV kan delta, forutsatt kapasitet på kurset.

 

Læringsmål

 
Kurset retter seg mot Farmaceutenes foretakstillitsvalgte i helseforetak og sykehus, hovedtillitsvalgtsgruppene i apotekkjedene, sentrale hovedtillitsvalgte for frittstående apotek og hovedtillitsvalgte i stat og kommune. Også tillitsvalgte som er aktuelle for verv som FTV/HTV kan delta, forutsatt kapasitet på kurset.
 

Kurset er innrettet mot tillitsvalgte som har gjennomgått grunnkurset, og som har erfaring som tillitsvalgte/hovedtillitsvalgte/foretakstillitsvalgte. Kursdeltakerne skal blant annet få kjennskap til hva som kjennetegner en god nedbemanningprosess, hvordan man tar opp uenighet omkring tolkning av tariffavtaler og hvordan man forbereder seg godt til lønnsoppgjør. Deltakerne skal også oppdateres på aktuelle fagpolitiske spørsmål.

Påmeldingsinfo

Det er sendt invitasjon pr Questback med unik og personlig påmeldingslenke til aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde deltatt på arrangementet, send henvendelse til kurs@farmaceutene.no

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold. Dersom avtalen i ditt tariffområde ikke gir rett til fri med lønn, dekker vi også lønnstapet.

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7 (fri, i utgangspunktet ikke med lønn)
  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte) (fri med lønn)
  • Staten: Hovedavtalen § 34 (fri med lønn)
  • KS: Hovedavtalen del B § 3-6 (fri med lønn)

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.