Tariffkonferansen 2022

tariffkonferansen-22.png

Beskrivelse

Opptakten til hovedforhandlinger/lønnsforhandlinger i 2022.

Tidspunkt

Startdato: 10 mar 2022 - 09:30
Sluttdato: 11 mar 2022 - 14:00

Fagområde

Hovedforhandlinger og lønnsforhandlinger

Målgruppe

Målgruppen for dette kurset er alle tillitsvalgte som skal være med på lønnsforhandlinger i 2020 i offentlig og privat sektor.

Læringsmål

Tariffkonferansen skal gi deltakerne påfyll i kunnskap om lønnsforhandlinger, verktøy som kan benyttes og forhandlingsteknikk

Påmeldingsinfo

Det er sendt invitasjon via medlemsbrev/Make til aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde deltatt på arrangementet, send henvendelse til kurs@farmaceutene.no

Målgruppen for dette kurset er alle tillitsvalgte i privat offentlig sektor som skal være med på forhandlinger i 2022.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-

Farmaceutene betaler også reise og opphold. Dersom avtalen i ditt tariffområde ikke gir rett til fri med lønn, dekker vi også lønnstapet. Her kan du lese mer om Farmaceutenes reisepolicy, reiseregninger og lønnsrefusjon

Rett til fri

Når medlemmer deltar på kurs/arrangementer i regi av Farmaceutene vil rett til fri, og rett til fri med lønn, avhenge av hvilket tariffområde medlemmet tilhører, og hva slags arrangement det er snakk om.

Både tillitsvalgte, og potensielle tillitsvalgte, har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.