Tariffkonferansen 2020

111_2.jpg

Beskrivelse

Opptakten til hovedforhandlinger/lønnsforhandlinger i 2020

Tidspunkt

Startdato: 5 mar 2020 - 09:30
Sluttdato: 6 mar 2020 - 13:00

Fagområde

Hovedforhandlinger og lønnsforhandlinger

Målgruppe

 

Målgruppen for dette kurset er alle tillitsvalgte som skal være med på lønnsforhandlinger i 2020 i offentlig og privat sektor. 

Læringsmål

Tariffkonferansen skal gi deltakerne påfyll i kunnskap om lønnsforhandlinger, verktøy som kan benyttes og forhandlingsteknikk. 

Påmeldingsinfo

Påmelding: Vi har sendt personlig invitasjon pr Questback til alle aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt informasjon, men mener du burde hatt dette, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

Målgruppen for dette kurset er alle tillitsvalgte som skal være med på hovedforhandlinger eller lønnsforhandlinger i 2020 i offentlig og privat sektor. 

Kursavgift

Kursavgiften er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold. Dersom avtalen i ditt tariffområde ikke gir rett til fri med lønn, dekker vi også lønnstapet. 

Rett til fri

Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7
  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)
  • Staten: Hovedavtalen § 34
  • KS: Hovedavtalen del B § 3-6

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.