Tariffkonferanse 2021

2021_tariffkonferansen_some2.png

Beskrivelse

På årets tariffkonferanse vil vi rette blikket fremover, og vi har invitert ulike aktører til å spå om fremtidens rolle for farmasøyter i Norge.

Tidspunkt

Startdato: 10 mar 2021 - 08:45
Sluttdato: 10 mar 2021 - 14:30

Fagområde

Lønnsoppgjør, Tarifforhandlinger og Fremtidsfarmasi

Læringsmål

Deltakerne skal få grunnlag for å arbeide for å øke farmasøytprofesjonens anseelse frem mot 2030.

Foredragsholdere

Påmeldingsinfo

Det er sendt invitasjon pr Questback med unik og personlig påmeldingslenke til aktuelle deltakere på webinaret. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde deltatt på webinaret, send henvendelse til kurs@farmaceutene.no

Vi planlegger for streaming av webinaret på Farmaceutenes Facebook-side, å følge streamen vil ikke kreve forhåndspåmelding.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-

Rett til fri

Når medlemmer deltar på kurs/arrangementer i regi av Farmaceutene vil rett til fri, og rett til fri med lønn, avhenge av hvilket tariffområde medlemmet tilhører, og hva slags arrangement det er snakk om.

Både tillitsvalgte, og potensielle tillitsvalgte, har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

Dersom avtalen i ditt tariffområde ikke gir rett til fri med lønn, dekker vi også lønnstapet for de som er invitert. Her kan du lese mer om Farmaceutenes reisepolicy, reiseregninger og lønnsrefusjon. Vi vil ikke dekke lønnstap for medlemmer som ikke selv skal være direkte involvert i tarifforhandlingene våren 2020.

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.