Stat: "Sen-lunsj-webinar" lønnssamtalen og lønnsstatistikk 2020

money-rain-1013711_1920.jpg

Beskrivelse

Farmaceutene inviterer til "sen-lunsj-webinar" om lønnssamtalen og lønnsstatistikken utarbeidet etter 2020-oppgjøret.

Tidspunkt

Startdato: 22 apr 2021 - 13:00
Sluttdato: 22 apr 2021 - 14:00

Sted

Fagområde

Lønn, lønnssamtale, lønnsstatistikk

Målgruppe

Medlemmer ansatt i staten.

Læringsmål

Deltakerne skal får større innsikt i konseptet lønnssamtale, hvorfor er det viktig, hvordan kan den brukes, hvordan skal man forberede seg?

Deltakerne skal også få presentert hovedfunn fra lønnsstatistikken for 2020.

Foredragsholdere

Generalsekretær Greta Torbergsen

Forhandlingssjef Jon Ole Bjørklund Whist

Påmeldingsinfo

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-

Rett til fri

Når medlemmer deltar på kurs/arrangementer i regi av Farmaceutene vil rett til fri, og rett til fri med lønn, avhenge av hvilket tariffområde medlemmet tilhører, og hva slags arrangement det er snakk om.

Både tillitsvalgte, og potensielle tillitsvalgte, har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.