Stat: Kurs i forhandlinger Oslo

regionale_kurs_2021.png

Beskrivelse

I etterkant av tariffoppgjøret 2021, vil Akademikerne gjennomføre sine årlige regionale kurs i Hovedtariffavtalen. Vi oppfordrer deg som tillitsvalgt til å melde deg på kurs i nærheten av deg.

Akademikernes Hovedtariffavtale har nå virket noen år, og vi har gradvis endret og justert lønns- og forhandlingssystemet.

Vi vil i de regionale kursene gi en innføring i Akademikernes lønns- og forhandlingssystem. Vi vil gjennomgå i Hovedtariffavtalens relevante bestemmelser for deg som tillitsvalgt i lokale forhandlinger, og vi vil i tillegg belyse hvillket handlingsrom dere har lokalt.
Kurset legger opp til en praktisk tilnærming.

Tidspunkt

Startdato: 31 aug 2021 - 09:30
Sluttdato: 31 aug 2021 - 15:00

Fagområde

Lokale lønnsforhandlinger i staten

Målgruppe

Tillitsvalgte, og potensielle tillitsvalgte, ansatt i statlige virksomheter.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-

Farmaceutene betaler også reise og opphold. Dersom avtalen i ditt tariffområde ikke gir rett til fri med lønn, dekker vi også lønnstapet. Her kan du lese mer om Farmaceutenes reisepolicy, reiseregninger og lønnsrefusjon

Rett til fri

Når medlemmer deltar på kurs/arrangementer i regi av Farmaceutene vil rett til fri, og rett til fri med lønn, avhenge av hvilket tariffområde medlemmet tilhører, og hva slags arrangement det er snakk om.

Både tillitsvalgte, og potensielle tillitsvalgte, har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.