Stat: Grunnkurs for tillitsvalgte

stotvig.jpg

Beskrivelse

Gjennom tre septemberdager på idylliske Støtvig hotel på Larkollen, skal vi ta for oss det grunnleggende for tillitsvalgte i statlige virksomheter. I tillegg til lov- og avtaleverk for statsansatte, vil vi også behandle personvern og formidlingskompetanse. Det blir også god mat, og muligheter til å sosialisere med andre tillitsvalgte, innendørs, eller i hotellets utbasseng - og for de virkelig tøffe blir det også mulighet for å bade i Oslofjorden.

PRESENTASJONER FRA KURSET

Tidspunkt

Startdato: 27 sep 2021 - 11:30
Sluttdato: 29 sep 2021 - 13:30

Fagområde

Arbeidsrett, lønnsforhandlinger, avtaler

Målgruppe

Medlemmer av Farmaceutene, Legeforeningen, Tannlegeforeningen, Veterinærforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsøkonomene, Naturviterne og Afag, som er tillitsvalgte (eller potensielle tillitsvalgte) i statlige virksomheter.

Læringsmål

Deltakerne skal tilegne seg de grunnleggende ferdighetene som forventes av tillitsvalgte i statlige virksomheter. I dette ligger blant annet kjennskap til relevante lover og avtaler som regulerer arbeidsforhold i staten, og samarbeidet mellom statlige arbeidsgivere og de tillitsvalgte.

Foredragsholdere

  • Kari Nordli, leder Akademikernes stat (Tekna)
  • Julius Okkenhaug, nesteleder Akademikerne Stat (Psykologforeningen)
  • Nina Bergsted (Legeforeningen)
  • Christian Tengs (Veterinærforeningen)
  • Elin Kværnø (Tannlegeforeningen)
  • Maria Sperre (Samfunnsøkonomene)
  • Helene Margrethe Stang (Afag)
  • Jon Ole Bjørklund Whist (Farmaceutene)
  • Ole Petter Hjelle, lege og hjerneforsker

Påmeldingsinfo

Invitasjon skjer på denne lenken:

PÅMELDING

Lenken er formidlet til de samarbeidende foreningenes potensielle deltakere, dersom du ikke har fått tilstendt lenke, ta kontakt med egen forening.

Medlemmer i Farmaceutene som mener de skulle vært invitert, kan henvende seg på kurs@farmaceutene.no

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-

Kurset, inkludert reise og opphold dekkes av OU-midler for statlig sektor.

Reise bestilles i tråd med egen forenings policy, og reiseregning sendes egen forening.

Her kan Faramceutenes medlemmer lese mer om Farmaceutenes reisepolicy, reiseregninger og lønnsrefusjon

Rett til fri

Både tillitsvalgte, og potensielle tillitsvalgte, har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med din fagforening.

Farmaceutenes medlemmer kan kontaktes oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.