Stat: Farmaceutene Akademia

statue-4873099_1920_image_by_elg21_from_pixabay.jpg

Beskrivelse

Farmaceutene inviterer tillitsvalgte, og potensielle tillitsvalgte, ansatt ved universitetene til kurs i København. I løpet av kurset skal vi blant annet innom lønnssystemet ved universitetene, karriereløp og kommersialisering av forskningsresultater. Det planlegges også besøk ved Københavns universitet og hos vår søsterforening PharmaDanmark. I løpet av programmet er det også satt av tid til sosialisering og nettverksbygging.

Tidspunkt

Startdato: 1 des 2021 - 20:00
Sluttdato: 3 des 2021 - 13:00

Fagområde

Statens tariffavtale. Kommersialisering av forskningsresultater. Karriereløp for farmasøyter i akademia.

Målgruppe

Farmaceutenes medlemmer ansatt ved norske universitet som er tillitsvalgte, eller er potensielle tillitsvalgte.

Læringsmål

Deltakerne skal få god forståelse for kvalifikasjonsprinsippet og for lønnsdannelsen i universitet. Videre skal deltakerne få kunnskap om karriereløp og kommersialisering av forskningsresultater.

Foredragsholdere

  • Julia Alopaeus, GE Healthcare
  • Milosz Rolinski, Bayer
  • Helene B. Dugstad, Invent2
  • Svein Haavik, UiB
  • Leder Urd Andestad, Farmaceutene
  • Jurist Mathias Calmeyer Østvold, Farmaceutene
  • Forhandlingssjef Jon Ole Bjørklund Whist, Farmaceutene
  • Ytterligerer foredragsholdere TBD

 

Påmeldingsinfo

Det er sendt invitasjon pr Questback med unik og personlig påmeldingslenke til aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde deltatt på arrangementet, send henvendelse til kurs@farmaceutene.no

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-

Farmaceutene betaler også reise og opphold. Her kan du lese mer om Farmaceutenes reisepolicy, reiseregninger og lønnsrefusjon

Rett til fri

Når Farmaceutenes medlemmer ansatt i staten deltar på kurs/arrangementer i regi av Farmaceutene følger rett til fri med lønn av Hovedavtalen i staten, kapittel 8 (fri med lønn).

Både tillitsvalgte, og potensielle tillitsvalgte, har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs.

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset.

Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.