Spekter (4,10, 11): Tillitsvalgtskurs inkl. evaluering 2021-oppgjøret

fasade-nico-widerberg-clarion-hotel-oslo.jpg

Beskrivelse

Farmaceutene inviterer til tillitsvalgtskurs for Spekter (4, 10 og 11), inkludert evaluering av 2021-oppgjøret. Kurset holdes på det splitter nye Clarion Hotel Oslo i Bjørvika, tett på Oslo S og Operaen. I løpet av kurset vil det bli satt av tid til å knytte kontakter med andre tillitsvalgte.

Tidspunkt

Startdato: 20 sep 2021 - 08:30
Sluttdato: 21 sep 2021 - 15:30

Fagområde

Grunnleggende arbeidsrett, lønnsforhandlinger, GDPR

Målgruppe

Farmaceutenes tillitsvalgte på alle nivåer i virksomheter som er plassert i Spekters forhandlingsområder 4, 10 og 11. Dette gjelder både i virksomheter der Farmaceutene har etablert B-del, der det er etablert SAN-B-del, der vi ivaretas av NITO, og der vi på sikt ønsker å etablere B-del.

Læringsmål

Deltakerne skal få en grunnleggende forståelse for de lover og avtaler som regulerer arbeidsforhold i virksomhetene. I løpet av arrangementet skal deltakerne dele erfaringer fra 2021-oppgjøret, og dele tanker om forberedelser til hovedoppgjøret 2022.

Foredragsholdere

TBD

Påmeldingsinfo

Det er sendt invitasjon pr Questback med unik og personlig påmeldingslenke til aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde deltatt på arrangementet, send henvendelse til kurs@farmaceutene.no

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-

Farmaceutene betaler også reise og opphold.

Her kan du lese mer om Farmaceutenes reisepolicy, reiseregninger og lønnsrefusjon

Rett til fri

Når medlemmer deltar på kurs/arrangementer i regi av Farmaceutene vil rett til fri, og rett til fri med lønn, avhenge av hvilket tariffområde medlemmet tilhører, og hva slags arrangement det er snakk om.

Både tillitsvalgte, og potensielle tillitsvalgte, har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.