Senterpartiet, SV og Rødt arrangerer åpen høring om «Nye Oslo universitetssykehus»

Beskrivelse

I desember skal Stortinget behandle lånesøknad for «Nye Oslo Universitetssykehus» – den største sykehusinvesteringen i norsk historie og den mest betydningsfulle saken på helsebudsjettet for 2020. Likevel har stortingsflertallet avvist å holde egen høring om saken.

I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å bevilge en låneramme på 29,1 milliarder kroner for første etappe av byggeprosjektet «Nye Oslo universitetssykehus». Inkluderer man begge etappene, er prosjektet ventet å kreve investeringer på rundt 50 milliarder kroner. Dermed dreier det seg om den største sykehusinvesteringen i norsk historie, og den viktigste saken i helsebudsjettet for 2020.

Byggeplanene innebærer blant annet å legge ned Ullevål sykehus og selge sykehustomta. Dette til fordel for et samlet regionsykehus på Gaustad. Byggeplanene har ikke støtte fra de ansattes organisasjoner ved Oslo universitetssykehus (OUS). Akuttfagmiljøet ved OUS advarer om at byggeplanene vil gi dårligere akuttbehandling og beredskap enn i dag – både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er knyttet stor usikkerhet til både investeringsbehovet og de forventede økonomiske gevinstene ved prosjektet. Det er også svært høy risiko for at reguleringssøknaden for prosjektet blir avslått av Oslo kommune.

På tross av alt dette har flertallet på Stortinget – ved Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti – nektet en egen stortingshøring om saken. Derfor arrangerer Senterpartiet, SV og Rødt åpen høring på Stortinget. Hensikten med høringen er at alle berørte organisasjoner og foreninger skal få muligheten til å gi innspill til saken.

Påmelding til Øyvind Bosnes Engen, helsepolitisk rådgiver i Senterpartiets stortingsgruppe (obe@stortinget.no), innen fredag 1. november. Presiser hvilken organisasjon eller forening du representerer, og om du vil holde innlegg eller delta som tilhører.

Tidspunkt

Startdato: 4 nov 2019 - 16:00
Sluttdato: 4 nov 2019 - 20:00

Sted

Stortinget