Regionstillitsvalgtskurs Apotek 1, NMD og Boots

map-1019873_1920_image_by_peggy_und_marco_lachmann-anke_from_pixabay.jpg

Beskrivelse

Farmaceutene og HTV-gruppene i Apotek 1, Boots og NMD inviterer våre regionstillitsvalgtgrupper, og plasstillitsvalgte som vurderer å bli regionstillitsvalgte, til tillitsvalgtkurs 19. og 20. oktober i Oslo.

I løpet av kurset skal deltakerne utveksle erfaringer med problemstillinger fra apotekhverdagen, og lære hvordan dette kan håndteres både i teori, og gjennom praktiske gruppeøvelser. Det planlegges også for en gjennomgang av hersketeknikker, hvordan identifiser og håndtere slike.

Tidspunkt

Startdato: 19 okt 2021 - 09:30
Sluttdato: 20 okt 2021 - 15:00

Fagområde

Kollektiv arbeidsrett. Organisasjonsbygging. Menneskelige relasjoner.

Målgruppe

Farmaceutenes HTV-grupper i Apotek 1, Boots og NMD. Farmaceutenes regionstillitsvalgtgrupper i de samme kjedene, og plasstillitsvalgte som vurderer å bli regionstillitsvalgte.

Læringsmål

Deltakerne skal få og dele kunnskap om arbeidsrettslige problemstillinger i de tre apotekkjedene, og lære formelle og praktiske tilnærminger for å håndtere problemstillingene. Videre skal deltakerne få kunnskap om organisasjonsbygging, og rutiner for å sikre en fortsatt høy organisasjonsgrad i apotek.

Foredragsholdere

  • Leder Urd Andestad, Farmaceutene
  • Vibeke Holtskog, ekspert på retorikk og kommunikasjon
  • Karoline Dystebakken, jurist i Simployer AS
  • HTV-gruppene i Apotek 1, Boots og NMD
  • Forhandlingssjef Jon Ole Bjørklund Whist, Farmaceutene
  • Jurist Lilly Elvekrok Agerup, Farmaceutene
  • Jurist Mathias Calmeyer Østvold, Farmaceutene

Påmeldingsinfo

Det er sendt invitasjon pr Questback med unik og personlig påmeldingslenke til aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde deltatt på arrangementet, send henvendelse til kurs@farmaceutene.no

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-

Farmaceutene betaler også reise og opphold. Dersom avtalen i ditt tariffområde ikke gir rett til fri med lønn, dekker vi også lønnstapet. Her kan du lese mer om Farmaceutenes reisepolicy, reiseregninger og lønnsrefusjon

Rett til fri

Når medlemmer deltar på kurs/arrangementer i regi av Farmaceutene vil rett til fri, og rett til fri med lønn, avhenge av hvilket tariffområde medlemmet tilhører, og hva slags arrangement det er snakk om.

Både tillitsvalgte, og potensielle tillitsvalgte, har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.