Regionale tariffkurs for statlige tillitsvalgte

calculator-1925310_1920.jpg

Beskrivelse

Vil du lære mer om lokale forhandlinger? Meld deg på tariffkurs nå!

I etterkant av tariffoppgjøret 2021, vil Akademikerne gjennomføre sine årlige kurs med informasjon om utfallet av årets sentrale tariff-forhandlinger.

Tidspunkt

Startdato: 1 jun 2021 - 09:00
Sluttdato: 1 sep 2021 - 16:00

Sted

Hele landet

Fagområde

Lønnsoppgjør, Tarifforhandlinger

Målgruppe

Tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte i staten

Læringsmål

Det vil også gis en innføring i Akademikernes lønns- og forhandlingssystem. Vi vil gjennomgå i Hovedtariffavtalens relevante bestemmelser for deg som tillitsvalgt i lokale forhandlinger, og vi vil i tillegg belyse hvilket handlingsrom dere har lokalt.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-

Farmaceutene betaler også reise og opphold. Dersom du må reise for å delta på kurs, gi oss beskjed i forkant på kurs@farmaceutene.no!

Her kan du lese mer om Farmaceutenes reisepolicy, reiseregninger og lønnsrefusjon

Rett til fri

Når medlemmer deltar på kurs/arrangementer i regi av Farmaceutene vil rett til fri, og rett til fri med lønn, avhenge av hvilket tariffområde medlemmet tilhører, og hva slags arrangement det er snakk om.

Både tillitsvalgte, og potensielle tillitsvalgte, har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.