Regionale tariffkurs for kommunal sektor

calculator-1925310_1920.jpg

Beskrivelse

Akademikerne kommune arrangerer kurs i lokale forhandlinger rundt om i landet.

Akademikerne kommune arrangerer kurs i lokale forhandlinger rundt om i landet. Det vil bli avholdt 5 kurs før sommeren og 7 kurs etter sommeren. Det blir både digitale og fysiske kurs.

Kursinnholdet er lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kap. 3.4 og kap.5 i det kommunale avtaleområdet pluss kap. 3 i bedriftsavtalen og er for tillitsvalgte og kontaktpersoner.

Tidspunkt

Startdato: 27 mai 2021 - 09:00
Sluttdato: 1 sep 2021 - 16:00

Sted

Hele landet

Fagområde

Lønnsoppgjør, Tarifforhandlinger

Målgruppe

Tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte i KS-sektoren

Læringsmål

Temaer som blir behandlet:

  • Om Akademikerne / Akademikerne kommune
  • Resultatet av årets tariffoppgjør
  • Kort gjennomgang av forhandlingsbestemmelsene i HTA
  • Forberedelser til lokale forhandlinger
  • Tips og råd til gjennomføring
    • herunder eventuelle føringer
    • herunder opplæring i økonomisk rammeverk

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-

Farmaceutene betaler også reise og opphold. Dersom avtalen i ditt tariffområde ikke gir rett til fri med lønn, dekker vi også lønnstapet. Dersom du må reise for å delta, gi oss beskjed på kurs@farmaceutene.no Her kan du lese mer om Farmaceutenes reisepolicy, reiseregninger og lønnsrefusjon

Rett til fri

Når medlemmer deltar på kurs/arrangementer i regi av Farmaceutene vil rett til fri, og rett til fri med lønn, avhenge av hvilket tariffområde medlemmet tilhører, og hva slags arrangement det er snakk om.

Både tillitsvalgte, og potensielle tillitsvalgte, har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.