Produksjonsdagen 2021

produksjonsdagen.png

Beskrivelse

50 plasser fordeles etter førstemann til mølla prinsippet. 
De som ikke får plass, kan følge møtet på streamen som blir lagt ut på event - siden.
Merk at det bare er de som ønsker å delta i LMIs lokaler som behøver å melde seg på.
Andre kan gå rett til eventet.

Les mer her

Program:

15:00
Velkommen
Ørjan Leiknes Apeland
15:02
Innledning – legemiddelproduksjon i Norge
Are Tomasgard, LO-sekretær
VERTSKAPSATTRAKTIVITET
15:15
Bayer «Verdiskaping i Norsk Radiofarmasøytisk Industri»
Thomas Eden-Jensen
15:30
IFE «Verdiskaping i Norsk Radiofarmasøytisk Industri»
Erik Flatmark
15:45
Hva gjør staten for å tiltrekke seg aktivitet? Hvilke virkemidler/ støtte-
ordninger finnes.
Catherine Capdeville, Hub-leder Helseindustri, Innovasjon Norge
 
BÆREKRAFT
16:00
GE Healthcare - Resirkulering, regenerering, sirkulær økonomi etc
Jan Ivar Berge
16:15
Vistin Pharma - Bærekraft – en konkurranseparameter for norsk industri
Kjell-Erik Nordby
 
KOMPETANSE
16:30
Hvilke kandidater kommer ut fra utdanningsinstitusjonene?
Er kandidatene klare for en jobb i industrien?
Kathrin Bjerknes, Farmasøytisk Institutt, UiO
16:40
Hvilke kandidater trenger man i Norge i dag?
Urd Andestad, Farmaceutene
16:50
Debatt: Urd Andestad, Kathrin Bjerknes, Bayer, IFE, GE og Vistin
 
Har vi riktig kompetanse i Norge?
Hvor lett er det å få tak i de riktige menneskene?
Hvor trykker skoen mest?
Hva kan utdanningsinstitusjonene gjøre? Hva kan fagforening gjøre?
Hva kan arbeidsplassene gjøre?
Debatt ledes av Ørjan Leiknes Apeland
17:10
Avslutning med LMI
Monica Larsen, LMI

Tidspunkt

Startdato: 30 sep 2021 - 15:00
Sluttdato: 30 sep 2021 - 18:00

Sted

Digitalt / LMIs auditorium Essendropsgate 3

Påmeldingsinfo

Arrangement er åpent for alle som jobber med eller er interessert i farmasøytisk produksjon. 
NFFs medlemmervil få tilsendt invitasjon med personlig påmeldingslenke og benytter seg av denne ved påmelding. Andre benytter lenke som etter hvert legges ut på denne siden.