Produksjonsdagen 2019

Beskrivelse

Norges Farmaceutiske Forening arrangerer for tredje gang Produksjonsdagen 2019. Arrangementet er et samarbeid med Legemiddelindustrien og er åpent for deg som jobber med eller er interessert i farmasøytisk produksjon i Norge! 

Program

Tidspunkt

Startdato: 5 jun 2019 - 16:30
Sluttdato: 5 jun 2019 - 19:30

Påmeldingsinfo

Det er sendt invitasjon pr Questback med påmeldingslenke til aktuelle deltakere men møtet er åpent for alle. Dersom du ikke har mottatt invitasjon og ønsker å delta arrangementet kan følgende lenke benyttes: https://response.questback.com/norgesfarmaceutiskeforening/produksjonsda...

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7 (fri, i utgangspunktet ikke med lønn)
  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte) (fri med lønn)
  • Staten: Hovedavtalen § 34 (fri med lønn)
  • KS: Hovedavtalen del B § 3-6 (fri med lønn)
  • Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.