Presentasjonsteknikk i digitale møter

video-conference-5314516_1280.png

Beskrivelse

Vi setter opp eksklusive to-timersøkter, med maksimalt fire deltakere, på ni ulike tidspunkt, slik at alle forhåpentligvis finner et tidspunkt som passer.

Identiske kurs avholdes i tidsrommet kl 8-10 på følgende dager: (24/8 og 25/8 er avlyst), 1/9, 2/9, 3/9 og 4/9, og i tidsrommet kl 13-15 på følgende dager: 2/9, 3/9, 4/9.

Vi tar påmelding fortløpende – etter førstemann-til-mølla-prinsippet.

Som deltaker må du forberede en kort powerpointpresentasjon over valgfritt tema, og fremfører dette for kursleder øvrige deltakere i din gruppe.

Kursleder gir råd til forberedelser og lyssetting for digitale møter, og gir tilbakemelding på forbedringspunkter knyttet til powerpoint-layout, fremføring og fremtoning. I tillegg blir det diskutert hvordan man på digitale møtekanaler kan skape dialog og interaksjon med tilhørere/øvrige møtedeltakere.

Tidspunkt

Startdato: 24 aug 2020 - 08:00
Sluttdato: 24 aug 2020 - 10:00

Fagområde

Presentasjonsteknikk i digitale møter.

Målgruppe

  • Foretakstillitsvalgte i Spekter-Helse, samt medlemmer av lokale forhandlingsutvalg i Spekter-Helse.
  • Hovedtillitsvalgte i kjedeapotek.
  • Tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte i statens tariffområde.
  • Farmaceutenes sentralstyre.

Læringsmål

Deltakeren skal bevisstgjøres enkle grep som kan gi en bedre fremtoning i digitale møter, både visuelt og verbalt.

Gjennom praktiske øvelser, og direkte tilbakemeldinger, skal deltakerne etter kurset kunne fremstå trygge, overbevisende og profesjonelle i digitale møter.

Foredragsholdere

Maiken Ostermann har en faglig solid kompetanse innen området kommunikasjon og er selv drivende god til å formidle sitt budskap. Hun skaper engasjement og latter, samtidig som hun formidler viktigheten av å være forberedt, lære seg noen grep for å nå ut til sitt publikum samt det å ta tilhørerne på alvor. Hun ufarliggjør det som for mange er skummelt, nemlig det å øve sammen med kolleger. I stedet skaper hun en trygg og god arena for felles læring. Hun gir tilbakemeldinger slik at alle føler de presterer bra og har et potensiale, men samtidig at de har noe å jobbe med videre

Hun har i mer enn ti år gjort ulike oppdrag for Roede AS (tidligere Grete Roede AS), og hatt ansvar for opplæring og trening i alle deler av det å kommunisere til og med en gruppe; presentasjonsteknikk, stemmebruk, kroppsholdning mm. Gjennom de to siste årene har Maiken i tillegg hatt ansvar for å lære opp både ansatte og kursledere i å kommunisere via skjerm og kamera.

Påmeldingsinfo

Det er sendt invitasjon pr Questback med unik og personlig påmeldingslenke til aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde deltatt på arrangementet, send henvendelse til kurs@farmaceutene.no

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-

Deltakelse på kurset kvalifiserer for fri med lønn for medlemmer i staten og Spekter.

Medlemmer i Virke og andre tariffområder som ikke får fri med lønn for å delta, vil IKKE bli frikjøpt for dette kurset. Vi ber om at disse finner kurstidspunkt som lar seg kombinere med jobb.

Her kan du lese mer om Farmaceutenes reisepolicy, reiseregninger og lønnsrefusjon

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7 (fri, i utgangspunktet ikke med lønn)
  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte) (fri med lønn)
  • Staten: Hovedavtalen § 34 (fri med lønn)
  • KS: Hovedavtalen del B § 3-6 (fri med lønn)

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.