Online forhandling - en verktøykasse med the Brain in Mind

artificial-intelligence-3382507_1920.jpg

Beskrivelse

Hva er denne nye normalen, online forhandlinger? Hvordan skal vi takle usikkerheten rundt dette? Hvordan kan vi unngå fellen med å overtenke? Hvordan kan vi hjelpe motparten, på den andre siden av det virtuelle forhandlingsbordet?

Kurset vil ta for seg ulike forhandlingsplattformer som ansikt-til-ansikt, video, telefon, sms og epost, og sammenlikne disse – og lede til at du spør deg selv; hvilke plattform vil best tjene ditt behov?

Les mer her…

Deler av kurset gjennomføres på engelsk.

Kurset vil bli tatt opp, og gjort tilgjengelig på innloggede medlemssider ut november.

Tidspunkt

Startdato: 31 aug 2020 - 13:00
Sluttdato: 31 aug 2020 - 15:00

Sted

Digital kommunikasjonskanal

Fagområde

Forhandlinger og forhandlingspsykologi

Målgruppe

·       Tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte i staten

·       Tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte i KS (kommunene)

·       Foretakstillitsvalgte i Spekter-Helse, samt medlemmer av lokale forhandlingsutvalg i Spekter-Helse.

·       Hovedtillitsvalgte i kjedeapotek.

Læringsmål

Som deltaker skal du bevisst hvordan hjernen fungerer i forhandlinger, hvilke feller den legger for deg, og hvordan du kan identifisere og styre utenom disse.

Foredragsholdere

Jason Birkevold Liem har utdannelse fra klinisk og kognitiv psykologi, og jobber som ledelse- og kommunikasjonscoach.

Roar Thun Wægger er utdannet jurist, har jobbet som advokat og forhandler, og er grunnlegger av WNI Wægger Negotiation Institute.

Påmeldingsinfo

Det er sendt invitasjon pr Questback med unik og personlig påmeldingslenke til aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde deltatt på arrangementet, send henvendelse til kurs@farmaceutene.no

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-

Medlemmer i Virke og andre tariffområder som ikke får fri med lønn for å delta, vil IKKE bli frikjøpt for dette kurset. 

Her kan du lese mer om Farmaceutenes reisepolicy, reiseregninger og lønnsrefusjon

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7 (fri, i utgangspunktet ikke med lønn)
  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte) (fri med lønn)
  • Staten: Hovedavtalen § 34 (fri med lønn)
  • KS: Hovedavtalen del B § 3-6 (fri med lønn)

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.