Medlemsmøte for Aust- og Vest-Agder krets

Beskrivelse

Velkommen til medlemsmøte i Aust- og Vest-Agder krets.

Vår generalsekretær Greta Torbergsen kommer og orienterer oss om

pensjonsordningen vår og status i endringene av den.

Hun vil også sammen med Torleif Haugland drøfte saker som skal opp på

Representantskapsmøtet i november, med hovedvekt på de omfattende

organisasjonsendringene som er foreslått for foreningen vår.Kl. 20.30 serveres det 2 retters middag. Egenandel kr. 100

Vel møtt kjære kollegaer fra Aust- og Vest-Agder!

Tidspunkt

Startdato: 28 okt 2019 - 19:00
Sluttdato: 28 okt 2019 - 22:00

Sted

Lillesand Hotel Norge - Strandgaten 3, 4790 Lillesand, Norway