Medlemsmøte 24.april

Beskrivelse

Møtet kvalifiserer til 1,5 FEVU-poeng

Pizza serveres kl 19 før foredraget starter.

Arrangementet er gratis.

Tidspunkt

Startdato: 24 apr 2019 - 19:00
Sluttdato: 24 apr 2019 - 21:00

Fagområde

Legemiddelmangel og legemiddelberedskap

Læringsmål

Stikkord som vil belyses:

  • Hvorfor legemiddelmangel oppstår i Norge og i det globale markedet
  •  Ansvarsfordelingen i Norge for beredskapen i fredstid og i akutte situasjoner
  • Hvilke instanser som er involvert ved legemiddelmangler
  • Farmasøytens rolle som helsepersonell i forb med legemiddelmangel

Kvelden vi bestå av både foredrag, spørsmål og diskusjon

Foredragsholdere

Foredragsholder er Årets farmasøyt: Anne Markestad , som arbeider som farmasøyt og rådgiver for forsyningssikkerhet ved Sykehusapotekene HF og Mangelsenteret.

 

 

 

 

 

Påmeldingsinfo

Det er sendt invitasjon pr Questback med unik og personlig påmeldingslenke til kretsens  medlemmer.
Dersom du ikke har motttatt invitasjon og mener du skulle hatt en slik kan du sende en epost til tonefje@gmail.com eventuelt kurs@farmaceutene.no
Påmeldingsfrist: tirsdag 23.april