Medisinsk overaktivitet

gkv_save_the_date.jpg

Beskrivelse

Konferanse om medisinsk overaktivitet og lansering av Gjør Kloke Valgs pasientkampanje "Mer er ikke alltid bedre". 
Save the date - mer informasjon kommer!

Gjør Kloke Valg er et samarbeid mellom 11 profesjonsforeninger og Norsk Pasientforening. 

Tidspunkt

Startdato: 11 nov 2021 - 10:00
Sluttdato: 11 nov 2021 - 16:00

Sted

Lovisenberg diakonale sykehus. Oslo