Labfrakkutdeling UiB

Beskrivelse

Også i år tilbyr vi labfrakk til farmasistudenter som melder seg inn i foreningen ved semesterstart. Alle nye studentmedlemmer er i tillegg med i trekningen av en Garminklokke levert av vår samarbeidspartner Danske Bank.

farmasistudent.no finner du mer informasjon om hvordan du går frem for å bli eier av en NFF-labfrakk.

Velkommen til alle nye studentmedlemmer!

Har du spørsmål om arrangementet - kontakt din lokale studentambassadør - en oversikt finner du på farmasistudent.no

Tidspunkt

Startdato: 1 sep 2020 - 12:00
Sluttdato: 1 sep 2020 - 14:00

Påmeldingsinfo

Det er sendt invitasjon pr Questback med unik og personlig påmeldingslenke til aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde deltatt på arrangementet, send henvendelse til kurs@farmaceutene.no

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-

Farmaceutene betaler også reise og opphold. Dersom avtalen i ditt tariffområde ikke gir rett til fri med lønn, dekker vi også lønnstapet. Her kan du lese mer om Farmaceutenes reisepolicy, reiseregninger og lønnsrefusjon

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7 (fri, i utgangspunktet ikke med lønn)
  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte) (fri med lønn)
  • Staten: Hovedavtalen § 34 (fri med lønn)
  • KS: Hovedavtalen del B § 3-6 (fri med lønn)

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.