Kurs: Workshop Farmasi 2030

joshua-coleman-623113-unsplash.jpg

Beskrivelse

Gjennom mini-foredrag og gruppediskusjoner skal deltakerne diskutere trender innen farmasien, styrker og svakheter for Farmaceutenes posisjon knyttet til ulike utfall av utviklingen, og hvilke grep Farmaceutene bør ta for å posisjonere seg og påvirke trendutviklingen, med særlig fokus på utdanningsløp, forskning og myndighetsutøvelse

Tidspunkt

Startdato: 26 jun 2019 - 08:30
Sluttdato: 27 jun 2019 - 15:30

Sted

Fagområde

Organisasjonsutvikling og politisk posisjonering

Målgruppe

Sentrale tillitsvalgte og ressurspersoner i Farmaceutene

Læringsmål

Deltakerne skal oppnå en forståelse for foreningens posisjon i forhold til trender som gjør seg gjeldende innenfor foreningens virkeområde

Foredragsholdere

  • Monika Hestad
  • Brand Valley

Påmeldingsinfo

Det er sendt invitasjon pr Questback med unik og personlig påmeldingslenke til aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde deltatt på arrangementet, send henvendelse til kurs@farmaceutene.no

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på kurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7 (fri, i utgangspunktet ikke med lønn)
  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte) (fri med lønn)
  • Staten: Hovedavtalen § 34 (fri med lønn)
  • Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.