Kurs: Unngår vi streik i sykehusapotekene?

confusion-311388_1280.png

Beskrivelse

Er du ansatt i sykehusapotek? Er du fornøyd med lønnsutviklingen? Kan du bidra til bedre resultat? Hva kan vi gjøre sammen? Kan vi unngå streik i år? De foretakstillitsvalgte inviterer sammen med sekretariatet til informasjonsmøte/kurs for alle ansatte i Sykehusapotekene HF, Sjukehusapoteka Vest HF, Sykehusapotek Nord HF og Sykehusinnkjøp HF.

Foiler fra kurset finner du her: https://www.farmaceutene.no/sites/default/files/atoms/files/210524-unngar_vi_streik-sha-foiler.pdf

Tidspunkt

Startdato: 20 mai 2021 - 17:00
Sluttdato: 20 mai 2021 - 18:00

Sted

Microsoft Teams

Målgruppe

Farmaceutenes medlemmer i sykehusapotek/sykehusinnkjøp.

Læringsmål

Hensikten med kurset/møtet er å oppdatere tillitsvalgte og medlemmer på status ved lønnsoppgjøret 2021, samt å foreta en forventningsavklaring sett opp mot rammer og resultat de senere år.

Deltakerne skal også gjøres kjent med hva er kollektiv arbeidskonflikt (streik) er, hvordan det forberedes, gjennomføres og avsluttes. Videre en felles refleksjon rundt spørsmålet om det lar seg gjøre å unngå streik i årets lønnsoppgjør?

Påmeldingsinfo

Det er sendt invitasjon pr Questback med unik og personlig påmeldingslenke til aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde deltatt på arrangementet, send henvendelse til kurs@farmaceutene.no

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-

Rett til fri

Når medlemmer deltar på kurs/arrangementer i regi av Farmaceutene vil rett til fri, og rett til fri med lønn, avhenge av hvilket tariffområde medlemmet tilhører, og hva slags arrangement det er snakk om.

Både tillitsvalgte, og potensielle tillitsvalgte, har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.