Kurs: Lønnsoppgjøret Stat, lokale forhandlinger og effektivitet på arbeidsplassen

rawpixel-653764-unsplash.jpg

Beskrivelse

Tillitsvalgte ved Legemiddelverket vil snakke om resultatet av årets oppgjør og hva som skjer videre i forberedelsene til lokale forhandlinger. Det vil også bli informasjon fra fagforeningen som er relevant for de lokale forhandlingene til høsten.

GTD (Getting Things Done) er kort fortalt en metodikk for personlig produktivitet. Metodikken lærer deg et sett sammenhengende vaner som endrer måten du mottar, behandler og organiserer de forpliktelsene som måtte komme imot deg. De som starter med GTD melder om redusert stress, mer kontroll og mer oversikt kort tid etter de har begynt å praktisere vanene. Foredraget er ment som en introduksjon for GTD og inneholder konkrete produktivitetstips basert på metodikken.

Tidspunkt

Startdato: 29 aug 2019 - 16:00
Sluttdato: 29 aug 2019 - 20:00

Fagområde

HTA og IA, samt kurs i arbeidsmetodikk for en bedre arbeidshverdag

Målgruppe

Alle ansatte medlemmer i offentlig sektor (stat, kommune, Oslo kommune)

Læringsmål

  • Oppdatert informasjon om Hovedtariffavtalen
  • Hvordan får et klart hode?
  • Hvordan huske det man må huske?

Foredragsholdere

  • Pernille Harg har lang fartstid som hovedtillitsvalgt ved Legemiddelverket.
  • Morten Røvik er en erfaren foredragsholder, coach og rådgiver. Han er Nordens eneste sertifiserte GTD Master Trainer og har undervist i Getting Things Done i siden 2010. Han har fast spalte i Aftenposten hvor han skriver om personlig produktivitet. Og han er med i Aftenpostens ekspertpanel på jobb, karriere, jus og arbeidsliv. Han er ofte å se i norske medier hvor han snakker om emner som stress, produktivitet, møtekultur, prokrastinering og hvordan vi får mest mulig av de riktige tingene gjort.

Påmeldingsinfo

Det er sendt invitasjon pr Questback med unik og personlig påmeldingslenke til aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde deltatt på arrangementet, send henvendelse til kurs@farmaceutene.no

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-

Farmaceutene betaler også reise og opphold.

Her kan du lese mer om Farmaceutenes reisepolicy, reiseregninger og lønnsrefusjon

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Staten: Hovedavtalen § 34 (fri med lønn)
  • KS: Hovedavtalen del B § 3-6 (fri med lønn)

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.