Kurs i forhandlingsøkonomi

calculator-1680905_1920.jpg

Beskrivelse

To-timers digitalt kurs i forhandlingsøkonomi.

Tidspunkt

Startdato: 26 aug 2020 - 09:00
Sluttdato: 26 aug 2020 - 11:00

Fagområde

Forhandlingsøkonomi

Læringsmål

Deltakeren skal bli kjent med begrep som benyttes i lønnsforhandlinger. De skal forstå innholdet i overheng og glidning, og tilegne seg kunnskaper om hvordan dette kan møtes med diskusjon og argumentasjon i forhandlinger.

Foredragsholdere

Joakim Solhaug har mange års erfaring som forhandler for Psykologforeningen og i AKademikernesystemet.

Påmeldingsinfo

Det er sendt invitasjon pr Questback med unik og personlig påmeldingslenke til aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde deltatt på arrangementet, send henvendelse til kurs@farmaceutene.no

Kursavgift

Kurset et gratis for medlemmer i målgruppen.

Deltakelse på kurset kvalifiserer for fri med lønn for medlemmer i Spekter.

Medlemmer i Virke og andre tariffområder som ikke får fri med lønn for å delta, vil IKKE bli frikjøpt for dette kurset. Vi ber om at disse finner kurstidspunkt som lar seg kombinere med jobb.

Her kan du lese mer om Farmaceutenes reisepolicy, reiseregninger og lønnsrefusjon

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7 (fri, i utgangspunktet ikke med lønn)
  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte) (fri med lønn)
  • Staten: Hovedavtalen § 34 (fri med lønn)
  • KS: Hovedavtalen del B § 3-6 (fri med lønn)

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.