Kurs: Forhandlingskurs for statlige tillitsvalgte 2019

hotel_hafnia_torshavn_stovan.jpeg

Beskrivelse

Veterinærforeningen, Legeforeningen, Psykologforeningen, tannlegeforeningen og Farmaceutisk foreningen arrangerer i 2019 felles forhandlingskurs på Færøyene.

Tidspunkt

Startdato: 16 sep 2019 - 11:45
Sluttdato: 18 sep 2019 - 20:00

Fagområde

Forhandlinger, jus

Målgruppe

Statlige tillitsvalgte som skal forhandle lønn lokalt.

Læringsmål

Deltakeren skal gjennom praktiske øvelser lære rammeverket for lokale forhandlinger i staten, og forhandlingsteknikker.

Påmeldingsinfo

Det er sendt informasjon til aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde deltatt på arrangementet, send henvendelse til kurs@farmaceutene.no

Påmelding direkte hos Veterinærforeningen.

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Staten: Hovedavtalen § 34 (fri med lønn)
  • Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.