Kurs for ansattrepresentanter i styrer

team-2044760_1920_bildet_er_tatt_av_here_and_now_unfortunately_ends_my_journey_on_pixabay_fra_pixabay.jpg

Beskrivelse

Er du valgt som ansattrepresentant, eller vara, til virksomhetens styre? Er du usikker på hvilke rettigheter og plikter dette gir deg? Ønsker du tips om hvordan du kan ivareta vervet og kollegaene som har valgt deg? Planlegger du å stille som kandidat ved neste valg?

Da er det deg vi ønsker å se på kurs 1. og 2. november!

Et styrekurs gir en god forståelse for hvilke roller det er i styrearbeidet og dets oppgaver. Hvilke tema skal behandles i styret og generalforsamling. Forpliktelser, ansvar, lovverk, forskjellen mellom tillitsvalgt og ansattvalgt m.m. Hva kan den enkelte bidra med?

Tidspunkt

Startdato: 1 nov 2021 - 11:30
Sluttdato: 2 nov 2021 - 14:00

Sted

Oslo

Fagområde

Selskapsrett, Økonomi, Styrearbeid, Samhandling, Påvirkning

Målgruppe

  • Medlemmer av Farmaceutene som er valgt som ansattrepresentanter, eller vara, for styret i virksomheten der de er ansatt.
  • Medlemmer av Farmaceutene som planlegger å stille som ansattrepresentanter, eller vara, for styret i virksomheten der de er ansatt.
  • Farmaceutenes sentralstyremedlemmer.

Det er begrenset med plasser, og ved overtegning vil vi prioritere medlemmer som pt innehar verv.

Læringsmål

Deltakerne skal få forståelse for hvilke roller som ligger i styrearbeid, styrets oppgaver, hvilke saker styret skal behandle, og hvilke forpliktelser og ansvar som følger av vervet.

Deltakerne skal videre får grunnleggende forståelse for budsjett og regnskapsrapporter, og generell risikoforståelse.

Påmeldingsinfo

Det er sendt invitasjon pr Questback med unik og personlig påmeldingslenke til aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde deltatt på arrangementet, send henvendelse til kurs@farmaceutene.no

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-

Farmaceutene betaler også reise og opphold. Dersom avtalen i ditt tariffområde ikke gir rett til fri med lønn, dekker vi også lønnstapet. Her kan du lese mer om Farmaceutenes reisepolicy, reiseregninger og lønnsrefusjon

Rett til fri

Når medlemmer deltar på kurs/arrangementer i regi av Farmaceutene vil rett til fri, og rett til fri med lønn, avhenge av hvilket tariffområde medlemmet tilhører, og hva slags arrangement det er snakk om.

Både vanlige medlemmer, tillitsvalgte, og potensielle tillitsvalgte, kan ha rett til fri for å delta på kurs og opplæring i regi av Farmaceutene. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på kurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.