Grunnkurs for tillitsvalgte i Stat

Beskrivelse

Legeforeningen, Veterinærforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsøkonomene, Afag, Naturviterne og Farmaceutene ønsker å invitere tillitsvalgte i stat til grunnkurs i København fra 26. - 28. februar 2020. 

Kurset egner seg for deg som vurderer å bli- eller akkurat har blitt valgt til tillitsvalgt. Kurset egner seg også godt for deg som ønsker litt påfyll i tillitsvalgtrollen. Medlemmer av øvrige foreninger i Akademikerne stat kan også delta, forutsett avklaring via eget sekretariat. 

Tidspunkt

Startdato: 26 feb 2020 - 10:00
Sluttdato: 28 feb 2020 - 15:30

Sted

Radisson Blu Royal Hotel, København, Danmark

Læringsmål

Kurset skal gi en grunnleggende innføring i rollen som tillitsvalgt i statlig sektor. Deltakerne vil få en presentasjon av lov og avtaleverk som regulerer statlig sektor og en første innføring i noen praktiske bestemmelser tillitsvalgte har nytte av. I tillegg vil deltakerne få praktiske råd om hvordan tillitsvalgtrollen kan fylles med innhold – og inviteres til å utveksle erfaringer, diskutere aktuelle problemstillinger, og bygge nettverk. 

 

Påmeldingsinfo

Det er sendt invitasjon til aktuelle deltakere fra Samfunnsøkonomene. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde deltatt på arrangementet, send henvendelse til kurs@farmaceutene.no

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-

Farmaceutene betaler også reise og opphold. Dersom avtalen i ditt tariffområde ikke gir rett til fri med lønn, dekker vi også lønnstapet. Her kan du lese mer om Farmaceutenes reisepolicy, reiseregninger og lønnsrefusjon

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7 (fri, i utgangspunktet ikke med lønn)
  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte) (fri med lønn)
  • Staten: Hovedavtalen § 34 (fri med lønn)
  • KS: Hovedavtalen del B § 3-6 (fri med lønn)

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.