Grunnkurs for tillitsvalgte 21.04

Beskrivelse

I tillegg til den digitale samlingen, kreves det at deltakerne består flere korte nettkurs. Kursene blir sendt ut i forkant, og i etterkant, av samlingen.

Tidspunkt

Startdato: 21 apr 2021 - 08:30
Sluttdato: 21 apr 2021 - 16:00

Sted

Webinar. Mer info kommer.

Fagområde

Grunnleggende tillitsvalgtopplæring

Målgruppe

Tillitsvalgte på arbeidsstedene.

Læringsmål

Deltakerne skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter som tillitsvalgte.

Påmeldingsinfo

Det er sendt invitasjon pr Questback med unik og personlig påmeldingslenke til aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde deltatt på arrangementet, send henvendelse til kurs@farmaceutene.no

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-

Farmaceutene betaler også reise og opphold. Dersom avtalen i ditt tariffområde ikke gir rett til fri med lønn, dekker vi også lønnstapet. Her kan du lese mer om Farmaceutenes reisepolicy, reiseregninger og lønnsrefusjon

Rett til fri

Når medlemmer deltar på kurs/arrangementer i regi av Farmaceutene vil rett til fri, og rett til fri med lønn, avhenge av hvilket tariffområde medlemmet tilhører, og hva slags arrangement det er snakk om.

Både tillitsvalgte, og potensielle tillitsvalgte, har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.