Forhandlingskurs for helseforetak i forbindelse med lønnsoppgjøret 2021

Beskrivelse

Vi inviterer foretakstillitsvalgte med varaer og forhandlingsutvalg til kurs knyttet til lønnsoppgjøret 2021 i helseforetakene.

Tidspunkt

Startdato: 15 mar 2021 - 09:00
Sluttdato: 15 mar 2021 - 13:00

Sted

Zoom

Fagområde

Lønnsoppgjør, Tarifforhandlinger

Målgruppe

  • Foretakstillitsvalgte i helseforetak
  • Varaforetakstillitsvalgte i helseforetak
  • Forhandlingsutvalg i helseforetak

Læringsmål

Deltakerne skal være godt skodd til årets lønnsforhandlinger.

Foredragsholdere

Urd Andestad, leder av Farmaceutene

Jon Ole Bjørklund Whist, forhandlingssjef

Mathias Calmeyer Østvold, rådgiver

Påmeldingsinfo

Det er sendt invitasjon pr Questback med unik og personlig påmeldingslenke til aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde deltatt på arrangementet, send henvendelse til kurs@farmaceutene.no

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-

Her kan du lese mer om Farmaceutenes reisepolicy, reiseregninger og lønnsrefusjon

Rett til fri

Når medlemmer deltar på kurs/arrangementer i regi av Farmaceutene vil rett til fri, og rett til fri med lønn, avhenge av hvilket tariffområde medlemmet tilhører, og hva slags arrangement det er snakk om.

Både tillitsvalgte, og potensielle tillitsvalgte, har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.