Forhandlinger med The Brain in Mind Del 1 (Alternativ 2)

artificial-intelligence-3382507_1920.jpg

Beskrivelse

Med online forhandlinger må deltakerne tenke annerledes og kunne bruke andre verktøy, også elektroniske verktøy, i kommende forhandlinger. Vi tenker da særlig på e-post forhandlinger og andre online forhandlinger.

Vår erfaring har vist oss at med økt bevissthet, forbedrede ferdigheter, effektiv forberedelse og evne til selvrefleksjon vil deltakerne ha en mye bedre mulighet for å lykkes i sin neste forhandling. Dette webinaret vil være med å øke deres bevissthet om noen nye og viktige elementer i online forhandlinger og hvordan hjernen vår påvirker oss i forhandlinger.

Kurset vil ta for seg ulike forhandlingsplattformer som ansikt-til-ansikt, video, telefon, sms og epost, og sammenlikne disse – og lede til at du spør deg selv; hvilken plattform vil best tjene mitt behov?

Kurset gjennomføres først med tre identiske økter.

  • Vi kjører en live sending med opptak den 17.3 for de tillitsvalgte som det passer for å delta,
  • dernest en nye økt med samme innhold for nye tillitsvalgte den 18.3.,
  • og den tredje live sendingen for atter nye tillitsvalgte gjør vi 19.3. 

Ved avslutningen av hver sending får de tillitsvalgte "homework"; spørsmål de skal jobbe med / reflektere over frem til oppsummeringen i påfølgende uke.

  • Deretter kjører vi en felles fjerde økt i følgende uke, for de som har lyst og anledning. Da setter vi opp en tilleggssending (på 90 min) tirsdag 23. mars hvor tillitsvalgte fra alle tre sendingene kan møtes. Dette gjennomfører vi delvis i plenum slik at vi tar imot og svarer på spørsmålene de har gjort seg i hjemmearbeidet, og så legger vi inn flere grupperom slik at stat kan møtes for seg, kommune for seg osv.

Med et slikt format oppnår vi en forlenget læring - konkret bygge på våre innspill sammen med deltakernes konkrete egne erfaringer.

I løpet av kursets fjerde økt vil vi aktivt bruke Zoom’s grupperom, Breakout rooms. Vi foreslår at rommene predefineres slik at deltakere fra de forskjellige forhandlingssektorene (privat, kommunal, SAN og offentlig sektor) kan møte andre deltakere fra sitt område. Slik kan de i løpet av webinaret dele erfaringer og diskutere det presenterte materialet og hvorledes dette best kan bli tilpasset sitt området.

Deler av kurset gjennomføres på engelsk.

Tidspunkt

Startdato: 18 mar 2021 - 12:30
Sluttdato: 18 feb 2021 - 14:30

Sted

Zoom

Fagområde

Forhandlinger og forhandlingspsykologi

Målgruppe

Alle tillitsvalgte som skal ivareta medlemmer i kollektive forhandlinger.

Læringsmål

Som deltaker skal du bli bevisst hvordan hjernen fungerer i forhandlinger, hvilke feller den legger for deg, og hvordan du kan identifisere og styre utenom disse. Sammen med dette gjennomgår vi ulike digitale plattformer vi forhandler på, og bevisstgjør styrker og svakheter ved de ulike slik at du kan være med å påvirke hvilke plattformer passer deg best.

To sentrale læringspunkter vil være

1. Tilstedeværelse – å være til stede i nået i enhver forhandling

2. Økt bevissthet om hvordan du bruker ulike online plattformer i forhandling

Foredragsholdere

Jason Birkevol Liem er utdannet psykolog og jobber som ledelse- og kommunikasjonscoach i sitt firma MINDtalk.

Roar Thun Wægger er utdannet jurist, har jobbet som advokat og forhandler, og er grunnlegger av WNI - Wægger Negotiation Institute AS.

Påmeldingsinfo

Det er sendt invitasjon pr Questback med unik og personlig påmeldingslenke til aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde deltatt på arrangementet, send henvendelse til kurs@farmaceutene.no

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-

Dersom avtalen i ditt tariffområde ikke gir rett til fri med lønn, dekker vi også lønnstapet. Her kan du lese mer om Farmaceutenes reisepolicy, reiseregninger og lønnsrefusjon

Rett til fri

Når medlemmer deltar på kurs/arrangementer i regi av Farmaceutene vil rett til fri, og rett til fri med lønn, avhenge av hvilket tariffområde medlemmet tilhører, og hva slags arrangement det er snakk om.

Både tillitsvalgte, og potensielle tillitsvalgte, har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.