FIP Virtual September

Beskrivelse

Årets FIP-kongress vil arrangeres som ulike digitale eventer i løpet av september måned. 

For mer informasjon og program: https://virtual2020.fip.org/

Tidspunkt

Startdato: 4 sep 2020 - 12:00
Sluttdato: 25 sep 2020 - 12:00