EBL (Erfaringsbasert læring) gruppewebinar

conference-4087444_1920.jpg

Beskrivelse

Kurset arrangeres både 8. september og 11. september, fem plasser pr gang. Førstemann til mølla.

EBL er et gruppewebinar hvor deltakerne reflekterer omkring relevante emner og/eller oppgaver, og relaterer dette til sine erfaringer.

EBL fungerer som en bro mellom emnene (se nedenfor) til deltakernes virkelige erfaringer. Denne broen bidrar igjen til å bygge ny innsikt og drastisk øke evnen til å bygge videre på kunnskap og ferdigheter. Nøkkelen i EBL er å engasjere deltakerne til å dele av egen erfaring. Hva som fungerte godt eller ikke fungerte så godt som ønsket i å finne løsninger i de forhandlingene eller dilemmaene de stod ovenfor.

Eksempler på emner fra «brain-based»-samlinger vi vil tilpasse deltakernes erfaringer:

Sikkerhet paradokset

Når vi føler livet står på hodet, så er det det vante eller sikkerhet vi søker etter. Det er trygghet i sikkerhet og det vi kjenner til, men det kan også bli en felle. Noen ganger må vi omfavne en del usikkerhet for å vokse og for å utvikle oss selv eller organisasjonen vi representerer.

I denne EBL vil deltakerne utforske sine personlige relasjoner til sikkerhet og usikkerhet og hva dette betyr for dem. Gruppen, med inntil 5 deltakere og to foredragsholdere, deler sine strategier om hvordan effektivt og in-effektivt har håndtert forandring og usikkerhet i sin rolle som forhandler og i sine personlige liv.

Unngå fellen i å over tenke

Vi befinner oss fra tid til annen i en enestående forandring. Hjernen vår fortolker forandring som en trussel som sender oss inn i et reaktivt tankesett. Resultatet er over tenkning – et tegn på spenning og engstelse. En persons tanker som er fylt med spenninger om fremtiden vil ofte ende opp med mindre gode utfall. Denne «spennings-tenkeren» blir hjemsøkt av anger fra handlinger og handlingslammelser fra egen historie. I begge tilfeller, mennesker blir ofte holdt tilbake av hva de selv ikke kan kontrollere og påvirke.

I denne EBL vil vi utforske over tenkning. Hva er det, hvordan utfolder dette seg i hjernen vår (særlig når vi erfarer usikkerhet som vi ofte gjør i forhandlinger) og hva kan vi gjøre for å kontrollere vårt tankesett og hjelpe de vi sitter sammen med rundt forhandlingsbordet (eget forhandlingsteam og/eller forhandlingsparten vår). Deltakerne deler erfaringer av beste praksis og strategier om hvordan de unngikk å bli fanget av denne over tenkningen.

Psykologisk trygghet og fjern ledelse

Psykologisk trygghet er en essensiell faktor, spesielt når dere skal fjernelede et team eller forhandle online. Når mennesker opplever stress, spenning og bekymring så vil den emosjonelle hjerne overta kontrollen fra den logiske og rasjonelle hjernen. Dette kan skape en opplevelse av ensomhet og isolasjon, selv når de rasjonelt vet de har støtte og bistand.

I denne EBL vil deltakerne tilegne seg en ny forståelse av hvordan hjernen arbeider og få målrettede strategier til å bygge sterkere tillitsbånd. Deltakerne deler erfaringer av beste praksis og kommuniserer strategier de kan håndtere for å bygge og vedlike holde gode relasjonsforhold – slik at de forhandlingspartnerne opplever psykologisk trygghet sammen med dere.

Bygge emosjonell og mental motstandsdyktighet

Å bygge motstandsdyktighet er en kjerneferdighet for å kunne navigere under høyt press. Å opprettholde et optimistisk og sunt perspektiv i krevende forhandlinger er essensielle ferdigheter.

I denne EBL vil deltakerne lære kognitive ferdigheter som de behøver for å endre stress og press som er iboende i forandring til å utvikle seg. Deltakerne deler erfaringer av beste praksis og strategier de har prøvd for å bygge og vedlikeholde mental  og emosjonell motstandsdyktighet.

Praktisk

Kurset gjennomføres digitalt på norsk, men noen refleksjoner kan bli gjort på engelsk av en av foredragsholderne.

Lenke sendes påmeldte i forkant.

Tidspunkt

Startdato: 8 sep 2020 - 12:30
Sluttdato: 8 sep 2020 - 15:30

Sted

Digitalt kurs

Fagområde

Forhandlingsøkonomi og forhandlingspsykologi

Målgruppe

  • Tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte i staten
  • Tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte i KS (kommunene)
  • Foretakstillitsvalgte i Spekter-Helse, samt medlemmer av lokale forhandlingsutvalg i Spekter-Helse.
  • Hovedtillitsvalgte i kjedeapotek.

Læringsmål

Målsettingen er å engasjere gruppen i meningsfulle diskusjoner og å trekke frem bevissthet fra deres personlige erfaringer. Resultatet er at gruppen kommer frem til handlinger av beste praksis som er bygget på deres virkelige hverdagserfaringer.

Foredragsholdere

Jason Birkevold Liem har utdannelse fra klinisk og kognitiv psykologi, og jobber som ledelse- og kommunikasjonscoach.

Roar Thun Wægger er utdannet jurist, har jobbet som advokat og forhandler, og er grunnlegger av WNI Wægger Negotiation Institute.

Påmeldingsinfo

Det er sendt invitasjon pr Questback med unik og personlig påmeldingslenke til aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde deltatt på arrangementet, send henvendelse til kurs@farmaceutene.no

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-

Medlemmer i Virke og andre tariffområder som ikke får fri med lønn for å delta, vil IKKE bli frikjøpt for dette kurset.

Her kan du lese mer om Farmaceutenes reisepolicy, reiseregninger og lønnsrefusjon

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7 (fri, i utgangspunktet ikke med lønn)
  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte) (fri med lønn)
  • Staten: Hovedavtalen § 34 (fri med lønn)
  • KS: Hovedavtalen del B § 3-6 (fri med lønn)

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.