Digitalt Representantskapsmøte 2021

RS_2021_.png

Beskrivelse

Første Representantskapsmøte etter at nye vedtekter og ny organisasjonsstruktur ble implementert 1.januar ble gjennomført som digitalt møte torsdag 10.juni. 
Video er tilgjengelig for innloggede medlemmer. 

Tidspunkt

Startdato: 10 jun 2021 - 09:00
Sluttdato: 10 jun 2021 - 15:00

Påmeldingsinfo

Stemmeberettigede delegater med vararepresentanter er utpekt i regioner og fora. 
Alle foreningens medlemmer kan imidlertid følge representantskapsmøtet på Zoom. 
Send en epostl til kurs@farmaceutene.no dersom du har spørsmål eller ønsker å få tilsendt webinarlenke i forkant av møtet. 

Rett til fri

Overordnet og generelt gjelder:
Når medlemmer deltar på kurs/arrangementer i regi av Farmaceutene vil rett til fri, og rett til fri med lønn, avhenge av hvilket tariffområde medlemmet tilhører, og hva slags arrangement det er snakk om.

Er du utpekt delegat og skal representere region eller fora  og nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.